Menu
Log inLog in


The Irish National Anthem is Called "A SOldier''s SOng."  Below are the Lyrics in Irish along with the pronunciation

Amhrán na bhFiann

Sinne Fianna Fáil,

Atá faoi gheall ag Eirinn,

Buíonn dár slua, thar toinn do ráinig chugainn,

Faoi mhóid bheith saor, seantír ár sinsear feasta

Ní fhágfar faoin tíorán ná faoin tráill;

Anocht a théam sa Bhearna Baoil 

Le gean ar Ghaeil chun báis nó saoil,

le gunnaí scréach, trí lámhach na bpiléar, 

Seo dhíbh canáigh, Amhrán na bhFiann.

Soldier's Song Pronunciation

Shin-na Fee-nah Fawl,

Ah-taw fay gal egg er-rin,

Bween dar sloo-ah, harr tee-un duh rawn-nig hug-gan,

Fay void vet ser, shan-teer or shin-sheer faw-sta

Nee fog-far fween teer-awn naw fween trawl;

Ah-nuckt a hey-m sa Bar-na B-wail 

Leh gan er Gail cun baw-sh no say-il,

Leh goon-nee scray-uck, tree law-vuck na bill-er 

Shuh deev connie, Ow-rawn na Vee-an

English Translation

Soldiers are we,

Whose lives are pledged to Ireland,

Some have come from a land beyond the wave,

Sworn to be free, no more our ancient sireland

Shall shelter the despot or the slave;

Tonight we man the Bearna Baoil

In Erin's cause come woe or weal,

'Mid cannon's roar and rifle's peal,

We'll chant a soldier's song.

Powered by Wild Apricot Membership Software